Ďt Wezen van Rietsnijder
Deze voorstelling gaat over een middeleeuwse rietsnijder die in de ondergelopen gebieden van Holland en Zeeland
een wezentje ontdekt en gevangen neemt. Hij gaat met ditvreemde schepsel reizen als artiest. Zo trekt hij van stad
naar stad en toont dat hij het wezentje ook kunstjes heeft geleerd, maar het wezen is niet altijd bereid te luisteren.
Dit alles in oud Nederlands gesproken taal om de sfeer beter te karakteriseren.